Полъх за промяна

Чук, пирон и клещи

Майсторът го извикаха някъде. Той остави чука и тръгна. А поредния пирон остана наполовина забит. Тогава се чу уморен глас.

- Ей, най-после почивка! –рече чукът.Че челото ме заболя от удряне, а има още пирони да забивам. Ама такава ми е работата. Но в тишината сега се обади друг малко тих глас и чукът се заслуша. Заговори наполовина забития пирон.
- Много яко ме удряш! И мен главата ме боли от теб. А ти ме изостави1 Умори ли се или просто си почиваш?
- Да, почивам, че майсторът го извикаха, нещо спешно. А ти какво се оплакваш? Това е твоята задача, да те заковат в дъската, значи аз да те забия в нея. По-нататък майсторът си знае. Мен ме държи неговата ръка и той удря чрез мен с каквато сила иска, като държи дръжката. Тъй че аз нямам вина, така да те боли главата. По-добре гледай да влизаш прав в дъската. После ще почиваш дълго време. Поне докато дъската изгние.Искам да ти кажа да не се изкривиш. От опит знам, че е много неприятна работа, този кривия пирон. Тогава ще играят вече клещите.Това е по-деликатна работа. Не всеки я умее. Но всичко зависи от самия пирон, а и от самия майстор, който държи чукът. Тогава нещата стават сериозни. Но има и лоши пирони, които са по-меки, а и много хленчат предварително. Защото ги е страх от мен, истинския чук. Та така стана дума за клещите.
- Кой ми споменава името? - обаждат се клещите, които мързелуват наблизо.
Ако има някой крив пирон, аз съм насреща. Но е много лошо. Отваря се извънредна работа. Сега почивам, но ако потрябвам, майсторът веднага ще ме включи в работа.
И после се отпусна отново в сладка дрямка.
Но майсторът скоро се върна, грабна чука и с един замах заби пирона, който се оплакваше до преди малко. Така довърши започнатото.
- Ох! - само това се чу..
А клещите едва се надигнаха и казаха:
- Браво! Този пирон се заби добре. Мога да почивам още.
А аз седях на една дъска наблизо и станах неволен свидетел на целия разговор между чук, пирон и клещи. Не ви се вярва, нали? Опитайте някой път, наострете слух и ще усетите, че има предмети, които си говорят. Те общуват помежду си, но ние трудно ги разбираме. Това не ви пречи да опитате. Стига да искате и да имате добър слух. И така може да научите още много интересни неща за този свят, който е около нас.