Полъх за промяна

МЪДРОСТТА НА ДЕТЕТО

Отдавна във далечен край                                                                                                                                        живеели си като в рай,                                                                                                                                               мъж със жена си и дете -                                                                                                                                                    под грижите им да расте.                                                                                                                                   При тях живеел дядо стар,                                                                                                                                   що на момчето бил другар,                                                                                                                                  за всичко му помагал той,                                                                                                                                                      съвети давал му безброй,                                                                                                                                                  на ум и разум все го учил,                                                                                                                                        та във живота да сполучи.                                                                                                                                           И всички трудили се здраво.                                                                                                                                        Но ще ви кажа аз направо,                                                                                                                                                                                          щом дядото поостарял,                                                                                                                                                  в постелята се залежал.                                                                                                                                          Снаха и син, че и дете                                                                                                                                           за него грижили се те,                                                                                                                                             но всичко има своя край,                                                                                                                                                   той поомръзнал им комай,                                                                                                                                    та рекла един ден снахата:                                                                                                                                      - Хвърли баща си под стрехата,                                                                                                                           че тук не ща да се мотае!                                                                                                                                      Синът без много да се мае,                                                                                                                                 подхванал той баща си с кука                                                                                                                            и го изхвърлил на боклука.                                                                                                                                На двора внукът си играл,                                                                                                                                                    видял той всичко и разбрал,                                                                                                                               че неговият дядо стар,                                                                                                                                                  превърнал се е във товар                                                                                                                                          и за баща му, и за майка.                                                                                                                                    Без много, много да се вайка                                                                                                                                   прибрал захвърлената кука                                                                                                                                           и закачил я на улука.                                                                                                                                            Бащата се учудил: “Тука,                                                                                                                                               защо прибираш тази кука?“                                                                                                                                      - Как тъй? - отвърнало детето -                                                                                                                               ще ми потрябва тя, че ето,                                                                                                                                                  със нея ти изхвърли дяда!                                                                                                                              Аз мисля, че на мен се пада,                                                                                                                                 щом остарееш, с тази кука,                                                                                                                                  да те изхвърля на боклука!                                                                                                                                    Това видях във този час,                                                                                                                                      така ще сторя с теб и аз!                                                                                                                                            Засрамен стреснал се бащата,                                                                                                                             навел се бързо, от земята                                                                                                                                        повдигнал дядото тогаз                                                                                                                                              и вътре внесъл го завчас.                                                                                                                                          - Прости ми, татко! - промълвил,                                                                                                                                    в постелята го настанил.                                                                                                                                               - Добре, че малкото ти внуче,                                                                                                                                    към теб на почит ме научи!                                                                                                                          Това е приказката…Ето,                                                                                                                                                  Бог проговорил чрез детето,                                                                                                                             а за поуката не питай!                                                                                                                                          Родителите си почитай!