Съвременни любовни романи

Мързеливка и Мързеливко - Петя Димитрова, 8 г.

Живяло някога едно семейство. Майката и бащата имали момиче от хубаво по-хубаво. Всички я искали за жена, обаче родителите казвали:

-Вървете си. Нашата хубавица Мързеливка не става за женене. По цял ден лежи, само яде и спи, а за работа не си и помисля.

            Хората си тръгвали като чуели това.

            Но един ден дошъл красив момък, който искал да се ожени за Мързеливка, въпреки предупреждението, че на момичето не му се работи.

            Момъкът казал:

            -При нас, който иска работи, който не иска си почива.

            -Добре. Вземай я като мислиш, че ще се справиш.

            Още на другия ден те вдигнали сватба. Оказало се, че момъкът бил също толкова мързелив, колкото и Мързеливка.

            Двамата си заживели бедничко, но се чувствали добре, защото не се налагало да се трепят от работа. Имали градинка в малкото дворче и това им стигало да се нахранят.

            Когато обаче им се родило детенце, се наложило да се грижат за него и волю неволю се хванали да работят. Взело, че им харесало.

Те живели радостно и щастливо до края на дните си и през ум не им идвало да мързелуват.