Съвременни любовни романи

Приключение на снежинката Лина - Таня Танасова

 

            Снежинката Лина кацна върху сладоледа на Валерко. Но когато той го поднесе към устните си, тя се уплаши и хвръкна. Вятърът я отнесе на едно дърво. Тя предпазливо спря върху едно заснежено клонче и с ужас забеляза, че то прилича на сладолед. Страхът не я напускаше. Снежинката вече бе разбрала, че трябва да се страхува от топлото, но как да се опази, не знаеше. Изведнъж нещо силно удари по клончето. Лина подскочи и заедно с други снежинки падна долу. Една катеричка прескочи от едно клонче на друго. От дървото се изсипа толкова сняг, сякаш някой бе натрошил огромна бучка захар. Лина се оказа върху пряспа сняг, почина си и се успокои. Като се огледа, забеляза, че пряспата се състои от такива като нея снежинки, само че те са се сгушили и се притискат една до друга.

            - Защо така се притискате? – изненада се Лина.

            - Страхуваме се да не се разтопим – отговориха те. – Като сме заедно, не е толкова страшно и ще можем да се запазим до пролетта.

            - А какво е това пролет и къде е тя?

            - Тя е още далеко. Но когато дойде, ние ще се разтопим и ще станем на вода.

Снежинката Лина се беше родила едва тази сутрин и нямаше никакъв жизнен опит. Тя си спомни за сладоледа и си помисли, че той навярно също е направен от снежинки. Когато прелетя пак, Валерко вече облизваше пръчицата. Лина кацна на калпака му и почна да го наблюдава. Момченцето хвърли пръчката и извади отнякъде още един точно такъв сладолед. Снежинката дочака Валерко да го отвие от хартията и веднага прехвръкна върху него.

            - Вие също ли се страхувате от пролет? – попита тя, но никой не ѝ отговори.

А Валерко започна от единия край да облизва сладоледа. Лина видя, че в това място се образуват бели капчици и потичат надолу. Тя се уплаши и прехвръкна пак на калпака.

Момченцето беше замръзнало и реши да си дояде сладоледа вкъщи. До вратата Валерко изтърси калпака си и Лина се озова на прозореца. Тя се залепи за стъклото и започна да наблюдава какво става вкъщи. Валерко влезе, остави сладоледа си в една чаша на масата и се заразсъблича. После взе една лъжичка, седна на стола и се приготви да яде сладолед, но... Чашата се оказа пълна с мляко. Лина, като видя, че пръчицата стърчи съвсем гола от чашата, се сети, че сладоледът се е разтопил и отлетя бързо да разкаже на своите познати снежинки, че е видяла къде се крие пролетта.