Съвременни любовни романи

Баба и петле - Рая Вид

            В къщичка една, на край селце, живяла баба със петле. Имала си и парички в мъничко гърне. Бабата се разболяла, на петлето тя казала:           

        - Тичай, мило, във града, лек купи ми за душата... Доведи ми бързо и кумата! Но… внимавай! Не минавай през гората!           
            Грабнало петлето в миг парата, но не чуло, минало направо през гората.
        - Стой! - рекъл му Вълчан. - Ще те ям!         
        - Не! Няма да се дам! Мойта баба ми поръча, трябва да ѝ купя лек, лека трябва да ѝ връча… Утре гребен ще ти дам! - отвърнало петлето и побягнало натам, пак по пътя през гората.
        - Стой! - казала Мецана. - Ще те ям!
        - Не! Няма да се дам! Мойта баба ми поръча, трябва да ѝ купя лек, лека трябва да ѝ връча - казало петлето и побягнало натам, пак по пътя през гората.        
            Хитрата Лисана дебнела го там:    
            - Баба ти е болна, отиваш за лекарство, знам, но какво поръча още тя?           
            - Кумата да ѝ доведа.           
            - Дай парата! Аз съм ви кумата.     
            Бързо казала Лисана, после Петльо ловко хвана, скубнала перата, скършила крилата... Пустата лисица! Сготвила си пельова чорбица, па отишла при жената със паница във ръката:           
       - Ето, бабо, нося лек, няма да си болна век!  
       - Благодаря, кума, за вкусната чорба! Ами, где е моето петле?      
       - Твоето петле в гората, бабо, е добре и не иска да се прибере. Дай сега парата! Плащай си чорбата!            
       Хванала се баба за главата. Бързичко разбрала, що ще да е яла. Рекла на кумата:
       - Ама, аз… дадох на петлето и парата, и торбата...   
       - Бабо, ти не ме лъжи! Бързо казвай! Де са твоите пари?    
       - Там на двора, зад стобора, до дървата, във торбата, там ми е парата...    
       Лисицата ръце потрила, бързо казаното проверила. Охнала горката… Куче ѝ захапало краката и ръката, и главата...     
            Приказката тая, вече е към края. Зарадвала се бабата тогава и запяла песен ей такава:           
            "Кожата на лошата лисана,           
            днес на бабата кожухче стана...     
            Имам аз пари в мъничко гърне,        
            ще си купя друго, хубаво петле..."