Съвременни любовни романи

СТОЯН ДОБРЯКА - Тихомир Атанасов Коев- 10год

 В двора на чичо Стоян, дето е често пиян, ябълки зреят червени, лъскави, сочни, засмени, зад оградата притулени.

     Всеки идват край нея Пенчо и Генчо от махалата. Плодовете гледат, шумно преглъщат, чакат ги да узреят децата. Слънце пече ги, дъжд ги полива, бузки наливат червени! Ябълки сочни, вкусни и зрели ще си похапнат децата засмени.

      -Чичо Стояне! Дай по едничка!- молят се Пенчо и Генчо.

       -Майка ви да ви купи самичка!-чичо Стоян им отвръща и смръщен вратата затръшва.

      В събота чичо Стоян е на лозе. Тръгва с мотиката рано. Двете момчета от радост ликуват- плодове ще си хапнат отбрани. Бързо оградата ниска прескачат. Бяг през градината, тъпчат цветята и на дървото се качват.

     Ех, че са сладки! Ех, че са вкусни! На ябълки простора ухае! Двете момчета похапват си шумно, смеят се лудо, нехаят.

   Мигом със лай под дървото изскача, сивото куче на чичо Стоян. Дето уж в двора отзад за пазач е вързано постоянно. Спира дъхът им, сърцата им лупкат! Ябълки спират да хрупкат. Кучето лае от гняв побесняло. С длани подпира дървото. Няма спасение, горе ще чакат, долу е кучето, злото.

    Цял ден сред клоните чакат и дремят. Жега, умора и скука. Кучето долу полегнало в сянката, спи и не мърда оттука.

    Слънцето вече на запад преваля. Летният ден си отива. Пенчо и Генчо сред клоните сгушени, капнали вече заспиват. С радостен лай ги събужда пазачът. Чичо Стоян се завръща. Кучето води го точно под клоните, скача, дървото прегръща.

    Погледа старецът вдига нагоре. Двете хлапета замръзват. Бой , че ще има повече от ясно, ще ги накажат и мъмрят. Слизат през сълзи и двамата молят:

      -Извинявай, чичо Стояне! Ябълки само искахме да си хапнем. Цял ден на дървото стояхме!

Чичо Стоян уморен се усмихва. Ябълки пълни в каскета.

      -Вземайте, хайде! И дим да ви няма!- плесва ги той през вратлетата.

      Ех, че е весело! Ех, че прекрасно! Толкова страх днес обраха. А страшният чичо, от днес е приятел, кръстен Стоян Добряка!