Съвременни любовни романи

Торбалан - Албена Шуманова

Живял е нявга

на един таван

стар, проскубан,

рошав Торбалан.

Имал си голяма,

шарена торба,

с нея да събира

лошите деца-

който не се мие

и крещи напук,

или пък се бие

с лакът и юмрук,

Торбалан го слага

в голямата торба

и после го отнася

в своята страна.

Там няма цвете, слънце

и даже пойни птички

и пакости растат

вместо дървета и тревички,

и няма бонки сладки,

и няма шоколад,

децата там си нямат

дори сестра и брат.

Но ето – идва мама,

децата обещават

зъбИте да си мият,

навреме да си лягат,

да слушат даже татко,

когато им говори,

да хапват сладко, сладко,

без дори да спорят

и всичките играчки

вече да редят,

а с кака, батко, кучето

добре да се държат.

И сякаш със магия

става Торбалан

сресан, чист, добър

на стария таван

и всички го обичат

вече от сърце,

и ние те обичаме,

лека нощ, дете.