Съвременни любовни романи

НЕОБМИСЛЕНОТО ПРИЯТЕЛСТВО - Борислав Ганчев

  Един, препатил от приятелствата си с други хора човек, се сприятелил със змия. Мушнал я той в пазвата си, за да бъде винаги до сърцето му, и от този момент двамата си станали много близки. Човекът носил змията винаги със себе си и тя се чувствала сигурна и в безопасност в пазвата му. Никой вече не я преследвал и не хвърлял камъни по нея, за да я убива.

  Минало време обаче и на змията започнало да омръзва все да я разнасят насам-натам като багаж. Закопняла тя за своя собствена дупка, в която да се уеденява на спокойствие. Желанието й с времето ставало все по-силно и накрая змията решила:

  „Ще взема да го клъвна по гърдите, па каквото ще да става!“

  Речено-сторено. Ухапала тя човека, притъмняло му и скоро той се строполил безжизнен на земята, а змията блажено се протегнала след успешно изпълнената задача.

  Полека-лека обаче човешката пазва започнала да изстива и влечугото изпълзяло навън, за да се погрее на слънце. Около падналия човек имало хора, които забелязали изпълзялата змия и захвърляли камъни по нея, докато и тя престанала да шава като бившия си приятел.

  Ако си разочарован от човешкото приятелство, не бързай да се сприятеляваш със змия! Не се знае кога ще опиташ силата на отровата й.