Съвременни любовни романи

Златната царска дъщеря - Кристияна Дамянова, V клас

Имало едно време красиво момиче. То било царска дъщеря. Един ден отишла в гората, за да си играе със своите горски приятели. В далечината тя видяла бабичка, която се опитвала да си напълни вода от кладенеца, но не можела да вдигне менците. Момичето отишло при нея и я попитало:

− Искаш ли помощ, бабо?

Старицата се обърнала към нея и се смаяла от красотата на момичето. След това ѝ отвърнала:

− Мило мое дете, какво правиш само в тази страшна гора?

− Гората не е страшна! - отговорило момичето − Тя е толкова голяма и е пълна с предизвикателства. А ти, имаш ли нужда от помощ? - попитало момичето още веднъж.

− Всъщност… Имам нужда от помощ. - отговорила бабичката − Не мога да вдигна менците, за да си налея вода.

− Спокойно, аз ще ти помогна! - успокоило я момичето.

То вдигнало менците и един по един ги напълнило с вода.

− А сега как ще ги пренесеш до дома си сама? Прекалено са тежки, затова ще ти помогна!

− Много ти благодаря, дете! Нямаше да мога да се справя сама. - отвърнала бабичката и посочила пътя на момичето.

Лека-полека то занесло тежките менци с вода до къщичката на бабичката.

− Заповядай! - поканила я старицата - За това, че ми помогна, сега ще те нахраня.

Момичето се съгласило, но не знаело, че бабата била магьосница, и че я дебне опасност. Старицата сложила отвара в супата на девойката.

− Да ти е сладко! - казала домакинята, като подала чинията на момичето. Девойката много харесала супата, затова я изяла цялата. След време момичето се строполило на земята, като се превърнало в златна статуя. В този момент около къщата се издигнал огромен жив бодлив плет, който станал затвор за момичето.

През това време бащата на принцесата не спирал да я търси. Накрая царят обявил голяма награда за този, който я намери и му я върне жива и здрава.

Момци от цялото царство тръгнали да дирят принцесата, но без успех. Защото тези, които открили горската къщичка, не успели да преминат препятствието и да стигнат до момичето.

Един ден дошъл принц от далечно царство да премери силите си. Владетелите на двете царства били сключили договор, който гласял, че когато децата им пораснат, трябва да се оженят. Затова магьосницата от царството на принца му направила меч, с който да пребори всяко изпитание по пътя си. Момчето отишло при плета и го разсякло на мига.

Така стигнал до къщата, в която била заключена принцесата. Влязъл вътре, убил вещицата и започнал да търси момичето из цялата къща. Когато зърнал златната фигура, в която била превърната царската дъщеря, той веднага се влюбил в облика ѝ. В този момент веднага му се приискало да я целуне. Направил го и… О, чудо! Момичето отворило очи.

− Кой си ти, страннико? - попитала тихо тя.

− Аз съм този, който е дошъл, за да те освободи - казало момчето.

Взел я в ръцете си и я отвел в царския дворец. Всеки, който я видел, ахвал, защото след развалянето на магията момичето останало златно. Когато стигнали в залата, в която притеснен чакал царят, той ахнал, когато видял дъщеря си цялата златна.

− Дъще, - казал той − добре ли си?

− Да, тате. Благодарение на този момък, който ме измъкна.

− Синко, много ти благодаря, че спаси дъщеря ми и я върна жива и здрава у дома! Кажи ми как да ти се отблагодаря?

−  Не искам нищо друго, освен ръката на дъщеря Ви.

Царят склонил, че вече е време да омъжи щерката си. Не след дълго вдигнали сватба за чудо и приказ. Юнакът и златното момиче заживели дълго и щастливо.

Варна, 2019 г.