Съвременни любовни романи

Горска дискотека - Даниела Емандиева

 На обед в гъстата гора

настана чудна веселба.

Лъвът направи дискотека

насред горската пътека.

Меца грабна кларинета,

Лиса се зае с сонета,

Ежко с гайда в ръка

вдигна всички на крака.

Вълчо тъпана заби

дискотеката откри.

От изсъхналия клон

катеричка даде тон.

Чу се нейде саксофон

Мишо грабна микрофон.

Щъркелът с клюн затрака

на танц покани мама сврака.

Еленът с дългите рога

покани младата сърна.

Мама зайка на часа

ръченица заигра.

Всички дружно се повеселиха

и гората огласиха.

Тази горска веселба

продължи до сутринта.