Съвременни любовни романи

Бананътиптицата - Надежда Станулова

Бананътиптицата

В столицата София живеел банан на име Монки. Той бил голям престъпник и нехранимайко. Всеки ден правил различни пакости. Във вторник вечерта решил да обере магазин. Сложил си големите кръгли черни очила и нахлул светкавично в магазина.Тогава бананът Монки казал на магазинерката Фламинготинги:

-          Дай парите!

Но в този момент изскочило едно пиле.То било с полицейска сирена на главата. Казвало се полицай Бръмбазък. Имало на шията си лъскава полицейска значка.  Полицаят Бръмбазък се затичал към банана Монки с черните си гумени ботуши. На пода в магазина имало разсипано олио. Полицаят Бръмбазък се хлъзнал с гумените си ботуши и се озовал в тавата. Магазинерката Фламинготинги го  мушнала бързо във фурната и го затворила. Пуснала градусите до край. След няколко минути тя осъзнала грешката си и бързо хукнала към фурната. Сложила сготвения полицай във фризера, за да се охлади. Тогава магазинерката Фламинготинги видяла, че бананът Монки го няма. Той бил избягал с бясна скорост, а в този момент пилето Бръмбазък изскочило от фризера, но било твърде късно.

 

Поука от приказката „Мисли, за да не допускаш грешки!“