Съвременни любовни романи

ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА - Галина Никифорова Златкова

Имало едно време едно приказно красиво момиче. Но се разболяло и никакви лекове не помогнали. Тогава научили за млад момък, който бил надарен с дарба да лекува със музиката от своята флейта. Скоро щял да дойде и в техният град. И наистина, когато младежа засвирил, всички болни оздравели. Харесал той красивото момиче и скоро се оженили. Били много, много щастливи. Но един зъл магъосник научил за дарбата на момъка да лекува, а той не можел да гледа щастливи хора. Затова решил да му отнеме тази необикновена сила. Направил така, че младото семейство да си нямат детенце. И един ден му се явил късно вечерта и му казал, че ако спре да свири, ще го дари с рожба. Много се разгневил момъка и го изгонил, но всеки път като погледнел жена си виждал мъката в очите й, виждал сълзите, които бършела скрито. И понеже много я обичал, накрая приел условията на магъосника. Спрял да свири. И не след дълго им се родило красиво момченце, което растяло не с дни, а с часове. А в същото време баща му остарявал много бързо. Това, че не помага на хората го съсипало и скоро легнал болен. Сега на него нямало кой да помогне. Сина му бързо възмъжал и решил  да търси лек за баща си. Преди да тръгне, баща му  му разказал истината за магъосника, който му отнел дарбата. Смятал, че така момчето ще се откаже и ще остане у дома. Но сина тръгнал смело напред.

Дълго се скитал по прашния свят. Срещал различни хора, разпитвал за магъосника, но никой не бил чувал за него. Скоро парите му свършили, а момъка носел със себе си само флейтата на баща си, която той му подарил на сбогуване. Нея не би продал за нищо, затова решил да остане  в един град. Започнал работа, като чирак при един обущар. И се научил да прави най-хубавите обувки. Хората го обикнали, защото младежа имал добро сърце и помагал на всички. Един ден при него дошъл един белобрад старец, който носел за поправка скъсаните си обувки. Но те били толкова стари и износени,че момъка го съжалил и решил да му направи нови. Старият човек се трогнал от добрината и решил да му помогне. А той бил вълшебника, дарил баща му с дарбата, и когато видял флейтата, разбрал, че това е сина на музиканта. Научил истината за злият магъосник и разказал ,че той живее в една пещера високо в планината. Но заръчал на младия мъж да си направи нови обувки, че път го чака и да не ги дава на никого, дори и да се скъсат. Да пази много и флейтата, защото тя ще му помогне. Иначе ще трябва да премине през трудни изпитания. Да внимава, че магъосника е хитър.

Тръгнал момъка към пещерата на злият магъосник. Пътят бил труден, но той вървял смело. Не след дълго видял на пътя да седи една стара жена с рани по краката и да плаче. Притекъл се на помощ и разбрал, че сина й е болен и е тръгнала за лековити билки. Но обувките й се скъсали и не може да продължи. И тя все поглеждала към неговите нови обувки. Младежа, без да си спомни заръката на стария човек, ги свалил и й ги дал. В мига, в който ги обула тя изчезнала. Тогава младият мъж разбрал, че това бил магъосника. И започнали изпитанията. Трябвало да изкачи девет планини. Първата преминал бързо, втората била по-трудна, но той смело вървял. В третата срещнал свирепи животни. Четвъртата и петата били страховити, гъсти, непроходими пътеки се извивали. Често спирал, краката започнали да кървят. Разкъсал ризата си и ги превързал. Шестата била най-лесна, но имал страшна жажда. Седмата и осмата били ледени цели, опасни склонове,но той не спирал. Деветата планина била най-висока, стръмна и опасна и често губел посоката, но момъка вървял и скоро стигнал пещерата на злият магъосник. Младият мъж засвирил със флейтата и развалил магията, а сърцето на лошият човек се разпръснало на хиляди парченца. То не могло да понесе тази вълшебна музика, която носи щастие, живот, любов. Която лекува.

По пътя за в къщи видял един орел, хванат в капан от магъосника и го освободил. А той му помогнал да се върне бързо у дома. Заварил баща си на края на силите си. Извадил флейтата и засвирил. И станало чудо- дарбата на баща му да лекува, сега владеел той- сина му. Бащата бързо оздравял, станал отново млад, а майката- станала приказната, засмяна хубавица.

И така баща и син продължили да лекуват със своята вълшебна музика. Легенди се носят за тяхната флейта и тяхната добрина.