Съвременни любовни романи

САРА – Галина Никифорова Златкова

Дочух легенда стара

                                   за смелото куче Сара,

                                   Дядо си без страх спасило

                                   макар, че вълк се бе родило.

 

                                   Дядо го намерил в гората,

                                   било самичко в тъмнината.

                                   Отгледал го с любов голяма

                                   и неразделни станали двама.

 

                                   Но не спирала лютата зима,

                                   сняг покривал долината любима,

                                   дървата се свършили вече,

                                   Дядо и Сара потеглили надалече.

 

                                   И както си вървели през гората,

                                   насреща им изкочила- бедата.

                                   Един Мечок събудил се по-рано

                                   ръмжи и мята кужухче съдрано.

 

 

 

                                   Към него се втурнала Сара

                                    и залаяла като вълчица стара.

                                    Мечока се смаял, отстъпил назад:

                                    „Пак ще е гладен, пак без обяд“.

 

                                   А звярът бил попаднал в капан,

                                   затова кужуха бил съдран.

                                   Дядо му помогнал на мига,

                                   а Мечока огласил гората със вика.

 

                                   Дядото събрал дърва и тръгнали назад,

                                   но Сара видяла един Вълк млад.

                                   Залаяла високо, но глутницата приближила,

                                   добре,че обсадата, дълго не продължила.

 

                                   Главатара и Сара се втурнали в битка,

                                   двамата се търкаляли като огнена питка.

                                   В страшната борба Сара победила

                                   и от глутницата Дядото спасила.

 

                                   И така на глутницата станала водач,

                                   управлявала мъдро от сутрин до здрач.

                                   Често гостувала на своя дядо любим,

                                   той за нея бил незаменим.

 

 

                                   Легенди различни за Сара разказват

                                   и нейната вярност към Дядото доказват.

                                   За нейният ум и смелостта голяма

                                   и колко неразделни били са те двама.