Съвременни любовни романи

ИЗМИСЛЯНЕ НА ПРЪСТЕНА - Ангел Георгиев

 

 ...Ядоса се Творецът на своите творения и ги прогони от Едема, защото бяха вкусили от Плода на Познанието.Че на кого ли ще му е приятно други да знаят колкото него и да използват главите си за разсъждения, а не само да си носят косите отгоре.Навели глави Ад-Ам и Е-Уа се отправиха към земната пустош, да раждат и отглеждат в мъка рожбите си, а БОГ подгони Змията.Не можеше да ѝ прости за дързоста и самоинициативата, а може би за пръв път Всемогъщият разбра, че Предопределението е над божествената мощ.Дяволското влечуго панически последва брачната двойка, губеща се вече в далечината и извивайки своето шарено туловище потърси спасение в египетските пясъци, като се стремеше чрез внезапни криволичения да избегне светкавиците, йонизиращи въздуха наоколо.

   Хермес-Тот току-що бе изобретил лирата и настройвайки я вече обмисляше план за бартерна сделка ”Лира срещу крави”, която смяташе да осъществи с брат си Аполон-Феб, когато задъханата Змия почти колабира в краката му, а съвсем наблизо нещо присветна и тресна.

   Умникът с летящите сандалки без много думи влезе в течението на ситуацията, а в мисълта заработи файлът на измамата.Нямаше време, че тежките Зевсови стъпки отекваха някъде откъм Червено море.Хермес с едно шъткане даде заповед на Змията да си трае и я нави в основата на показалеца си.

   Ето го и Гръмовержецът, който с пристигането си постави ребром въпросът е ли е виждал Тот едно гадно, грозно, зъбато, отровно и по сатанински хитро влечуго или не е?

 – Я си почини малко, че ще вземе да те тресне някой инфаркт – със синовна загриженост го засъветва Богът на мошенниците – ей тук на мъхчето до мен се отпусни!

  Ядосаният и уморен Зевс се разположи, захвърляйки егида и светкавица, а синът се изправи до него и започна да го чеше зад ушите, знаейки че Хера точно по този начин получаваше всичко – от автоматична пералня, до солариум  и джакузи.Чешеше го с този пръст, на който се бе увила нещастната Змия и Зевс напразно се взираше с всевиждащи, премрежени от удоволствие очи в търсене на врага, но никой та дори и Бог не може да си види ушите без огледало.Съвсем скоро заспа.Хермес доволно потривайки ръце се опита да свали Змията от пръста  и бе много учуден от нейната поза – тя беше захапала опашката си и нито мърдаше, нито мислеше.

   Младият Бог нарече новия символ ПРЪСТЕН и го подари на хората, а Змията от благодарност се уви около жезъла на Тот, придавайки му вида, с който го знаем и до днес – Хермесовия Кадуцей.