Съвременни любовни романи

Юнакът и Златното момиче - Преслав Петьов Георгиев 5 клас

Имало едно време юнак , който загубил баща си. Преди баща му да почине , казал на сина си да намери съкровището в пещерата на дракона. Юнакът мигновено се сбогувал с майка си и тръгнал към пещерата.

Стигнал той в пещерата и видял , че драконът спи. Огледал се юнакът и видял , че едно тъжно златно момиче седяло в клетка. Храброто момче се опитало да измъкне девойката , но не успяло и драконът се събудил. Войнът съгледал , че на езика на митичното същество имало ключ. Юнакът преодолял препятствията му и убил дракона. Храбрецът взел ключа и измъкнал златното момиче.

Когато се прибрали , юнакът видял , че има нещо особено в това момиче. Тогава той осъзнал , че девойката пускала пари от устата й.

Мигът , в който юнакът зърнал парите , си спомнил какво рекъл баща му , но решил , че златното момиче е по-добро богатство.

След месец юнакът и девойката се сгодили и заживели щастливо.