Полъх за промяна

Няма такива мъже

Eзикът му бавно се движеше по нея. Тя се извиваше в ръцете му, викаше името му. Искаше ѝ се нещата да се забързат, да не я мъчи така, докарвайки я до границата на садистичното удоволствие. Цялата бе мокра от желание. А той, сякaш четейки мислите ѝ, продължаваше да я гали нежно с език. Все на едни такива места, които караха бузите и да пламват от удоволствие. Ръцете и го бяха обвили като лиани и оставяха кървави ивици на гърба му. Тя си мислеше, че е достигнала всички познати граници на удоволствието, но той я докарваше до все нови и нови. Искаше го, Боже, как искаше да го усети вече в себе си, да отдаде цялата натрупана в нея енергия. Не познаваше такива мъже. Всички очакваха тя да им доставя удоволствие. Той беше различен. Сякаш беше само за нея тук. Не искаше. Само даваше. Даваше всички онези ласки, които ѝ липсваха през годините.

Всички онези неща, за които ѝ се искаше да помоли, но все не решаваше. Той не питаше, не опитваше притеснително. Познаваше тялото ѝ като петте си пръста, знаеше къде да пипне, къде да погали с език, за да възбуди изгаряща топлина. Тя беше готова на всичко. На всички тези неща, които отказваше на мъжете или правеше с видимо неудоволствие. Но той не искаше – даваше. Тя вече не си броеше оргазмите, а всичко сякаш едва започваше. Мечтаеше да го обгърне с крака, да го усети дълбоко в себе си, да го дари с всичко, на което беше способна. Беше я прегърнал в гръб. Едната му ръка галеше гърдите и, завърташе се около зърната им и ги караше да настръхват гордо напред. С другата се разхождаше там, където беше ходила само нейната ръка. Как налучкваше само къде се разпалва огънят. Дори тя самата не знаеше, че има толкова много ерогенни зони.

Всеки допир, всеки натиск я караше да простенва.

Усещаше го – твърд и все повече изгарящ от желание. Нежно, но решително, той се промъкваше между прасковения мъх на бузките ѝ. Искаше ѝ се да извика: „Не, не там, аз не правя такива неща”. Вместо това се чу да казва: „Бъди малко по-груб“. И с рязко извиване на тялото сама се оттласна към него. Той я завъртя по корем и проникна в нея. Изпълваше я цялата, усещаше го със всяка своя фибра. Тежеше ѝ, но някак приятно. Не очакваше, че ще ѝ хареса да е покорена, да се усеща като играчка в ръцете му. Имаше се за горда и независима, все тя определяше кога и какво. Сега не мислеше нищо. Разумът ѝ отдавна беше изключил и тялото ѝ се отдаваше на приятните усещания.