АЛЕНОТО ЦВЕТЕ

Кой стене далече в степта

и вятърът сълзи разнася?
Въздишат цветята и слънцето
от тежки прокоби…

На непознат да помогнеш,
Да забравиш за себе си –
алено цвете – роза изящна,
носи любов и отдаване.

Да се обича най-силно
със жертва за доброта.
Красавицата може да обикне
Звяра най-страшен.

Само неземно добро
ще усети заключено
друго добро
сред магиите зли.

Аленее залезът
от любов обагрен.
Аленеят чувствата –
в огъня калени.