АЙСБЕРГ

Проблясва сребърният лед

със горда шапка към небето –
и бавно плува тайнствен той,
скрил смисъла си във морето.

Невидимото е най-ценно –
и то е в глъбините –
а тройното единство вече
съединява ни с Всемира.

Дошло е времето на радостта –
да не изкупваме вини, тревоги,
да бъдем силни и добри –
открили айсберга в сърцето.