вечерта без теб

вечерта без теб –

 

един аутист на свободна практика

в линейното пространство на Гауди

 

фотография

с постоянно подменящи се метафори –

екстази в думи

за помръкнали тела

не от този свят

не от този свят…

екстази… екстази… не от този…

все по-зависим

суб- или тотално

 

 

вдишвам пейзажи и спрели гарови часовници

с най-ембрионалното търпение на зародиш

 

неизлечимо зависим

от първата до последната дума

на която те превеждам

 

в цял един нерегистриран  език