В ПРОСЪНИЦА

Знаех,

че ще ухаеш на лято,
още преди да те срещна,
че в не знаен ден и час,
ще проправиш
към сърцето пътека.
Ще ме сгряваш
в трудните дни
и опора
нужна за мен
ще ми бъдеш.

Знаех,
ще ухаеш
на мечти
и на лято!