ОЧАКВАНЕ

Без възгласи,

без адмирации

ще запея,

ще затанцувам в такт

с ритъма

на нежните пулсации,

щом разцъфнат

сухите дървета пак.