ЗАВИНАГИ

От името на баща ми  към майка

                                                                              

Какво от туй,

че вече тъй си остаряла,

а пък косата ти е побеляла,

че устните не са червени,

а пръстите са изкривени.

 

За мене пак ще си красива,

най - важното е,че си жива,

че нощем чувствам те до мен

и знам - ще те обичам до последния си ден