Даян Файнстен - първата жена

Мимо Гарсия


Даян Файнстен - първата жена
Мимо Гарсия

ISBN 978-619-154-447-9

Искрено се надявам, че читателите на дипломната ми работа няма да се задоволят само с увода, за да вникнат в тематиката. Ако го направят, ще се лишат от удоволствието да се запознаят с една уникална личност. В течение на повече от половин век тя влага енергия, амбиция и знания, за да се превърне в символ на неограничените възможности за жената в съвременния свят.
Предполагам, че прочитайки заглавието, очаквате дипломната ми работа да е посветена изцяло на американската политичка Даян Файнстайн. Това е така донякъде. Постарал съм се да направя паралел с аналогични проблеми в нашата страна.
Изложението в дипломната ми работа е разделено на седем взаимносвързани части. Те са едновременно независими една от друга, но и оформящи общия смисъл на текста. Постарал съм се да не повтарям информация от една глава в друга, а когато това е било необходимо, само съм я маркирал с две-три изречения.
Смятам, че поставената ми от мен самия цел да мотивирам жените, че могат да бъдат независими, е постигната до голяма степен, защото съм направил пътна карта, проследяваща живота на обикновената Даян Файнстайн, която не е родена със златна лъжичка в устата, но е достигнала с много труд върховете на американската политика.
Тя произхожда от семейство на имигранти – от Русия по майчина линия и от Полша по бащина. Акцентирал съм и на това, как не са я приели да изучава желаната от нея специалност медицина заради една лоша бележка. Тя обаче не се е отказала от амбицията да получи солидно образование и е завършила история.
Смятам, че това е много поучително за всеки млад човек, който преживява разочарование, когато не му достига съответния бал. Винаги има още един шанс. След завършване на бакалавърската си степен мнозина се отказват да продължат с магистратура, докторантура и т.н., но Даян се записва в академия за изграждане на младежки лидери. Видно е, че тя инвестира и време, и постоянство в това да развие самата себе си.
Считам, че това е безспорно важно за младите хора, особено в България, където образованието в голяма степен е формално. Прикриват се безброй неизвинени отсъствия в училищата с цел запазване броя на учениците и по-скоро на субсидията, следваща всеки ученик. За четирите години в университета останах безкрайно разочарован, че завършват състуденти, които съм виждал не повече от броя на пръстите на едната ми ръка, а имам самочувствието да заявя, че лекция не съм пропуснал.
Следователно, на първо място дипломната ми работа поставя акцент върху образованието, защото то е фундаментална предпоставка за развитие на индивида и на обществото.
Едва ли Даян щеше да преуспее, ако не бе положила усилия да получи солидно образование.
Ето тук е разликата в мотивацията – болшинството записват висше заради самата диплома, а не заради знанията. Файнстайн прави огромно изключение.
В работата си проследявам политическата кариера на Даян, неразривно свързана с подкрепата ѝ за жените, за малоимотните, за чернокожите, за ЛГБТИ общността. Тя никога не се е страхувала да изрази мнение, което не се харесва на мнозинството, защото осъзнава, че добрият политик не трябва да бъде конформист, ако иска да постигне целите си. В дипломната работа подробно анализирам успеха ѝ като:
първата жена председател на Съвета на надзорниците на Сан Франциско /Глава №2: Даян Файнстайн – успехите ѝ в Сан Франциско/
първата жена кмет на Сан Франциско /Глава №2: Даян Файнстайн – успехите ѝ в Сан Франциско/
първата жена кандидат за губернатор на щата Калифорния от основна политическа сила /Глава №3: Даян Файнстайн – крачка назад като несбъднал се губернатор, две(ста) напред като незаобиколим фактор в Сената/
първата жена сенатор от щата Калифорния /Глава №3: Даян Файнстайн – крачка назад като несбъднал се губернатор, две(ста) напред като незаобиколим фактор в Сената/
първата жена председател на сенатската комисия по правилата /Глава №3: Даня Файнстайн – крачка назад като несбъднал се губернатор, две(ста) напред като незаобиколим фактор в Сената/
първата жена председател на Разузнавателната комисия на Сената /Глава №3: Даян Файнстайн – крачка назад като несбъднал се губернатор, две(ста) напред като незаобиколим фактор в Сената/
първата жена председател на инавгурацията на американски президент /Глава №3: Даян Файнстайн – крачка назад като несбъднал се губернатор, две(ста) напред като незаобиколим фактор в Сената/
първата жена най-старши член от малцинствената партия в сенатската правна комисия /Глава №3: Даян Файнстайн – крачка назад като несбъднал се губернатор, две(ста) напред като незаобиколим фактор в Сената/
Смятам, че Даян може да вдъхнови всяка жена да повярва в себе си и да не позволява да бъде жертва на домашно насилие. В работата си обръщам внимание именно на подчиняването на жените от проповядващи патриархалния модел религиозни институции и политици и призовавам всички българи да се борим срещу възраждането на модела силен – слаб пол.


2021-08-22 | Прочетена: 283