ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ НА ПИСАТЕЛИТЕ

Петко Р. Славейков

  Когато пишете, трябва да имате пред очи следующите правила:

   1. Да сте кратки, защото е векът на телеграфите и стенографите.
   2. Да сте определени, сиреч да не описувате един предмет, без да го посочите, че е този той.
   3. Да излагате събитията безизкуствено и безпристрастно.
   4. Да отбягвате от предисловието и да се вглъбявате отведнъж в предметът, както добрийт плувец в студената вода.
   5. Когато пишете някоя фраза, която имате за изключително добра, теглете под нея пръчка. Извънредното явление привлича вниманието на всички.
   6. Да бъдете кратки, сиреч да се уверявате по-напред, че наистина имате в умът си някоя идея и тогаз да я излагате в късо.
   7. Когато статиите или изложенията ви са пълни, отсечете от тях всяко излишно говорение; защото не е в многото хубавото, но в хубавото многото.
   8. Да правите периодите си къси. Лаконизмът е язикът на господарите и на големите мъже.
   9. Да отбягвате от всякой язик накамарен, претоварен и препълнен. Най-простий е най-добър.
   10. Да пишете така, щото лесно да се прочита. Йерографическият язик е самийт, който е намерил верни читатели.

В. "ГАЙДА", 1866 г.

 

  

 2009-07-06 | Прочетена: 3484