ВОДА И СОЛ | Татяна Йотова  

                                                На майка ми

 

Душата ти – напукана земя – 

един ли път възкръсвала е, мамо, 

под стрехите на болна самота 

задъхвала се в думи и измами. 

 

Изгребвам с шепи твойта ранина, 

с роса се ръся, кладенчова, жива, 

а ти, сълза в ръката на деня, 

търкулваш се и в сухото попиваш. 

 

Не помня, мамо, имаше ли миг 

умората си в който да разкажеш, 

децата чуват майчиния вик 

едва когато глъхне сам паважът… 

 

Душата ти – напукана земя – 

сред хиляди вини ме благославя, 

за мене – често лоша дъщеря, 

вода и сол в пролуките оставя.Произведения  
  1. САТИРИЧНА ОДА ЗА УЧИТЕЛЯ
2. ЖИВОТЪТ – ТОВА СА ПРИЯТЕЛИТЕ
3. УЧИТЕЛЮ, БЕЗ ТЕБ СВЕТЪТ НЕ МОЖЕ!
4. ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ
5. ВСЕЛЕНСКА ВЪРТЕЛЕЖКА
6. АКО ИСКАШ БОГ ДА ТЕ ОБИЧА
7. ВОДА И СОЛ
 
Награди  
  1. Втора награда "Приятели на България"
 
Публикации в медиите  
  1. Автобиографично интервю - Татяна Йотова
2. Пролетта иде с "Кафето предстои"
3. Кафеени рими и „Солени ветрове“ завладяват морето
 
Снимки/Албуми  
  1. Премиера на Татяна Йотова в Айтос
2. Буквите в Пловдив с Татяна Йотова
3.  Бургас.]">Премиера на "Извор с очите на дете"
 
Видео  
  1. Песента "Ключ"
2. Песента на токчетата
3. Премиерата на "Извор с очите на дете"
4. Татяна чете от "Извор с очите на дете"
 
Връзки