Разхвърлян диксиленд | Мария Фьон  

Слънчасал ден, минута под сурдинка.

 

Всяко кръчме на края на света е.

Разхвърлян диксиленд между прашинки...

И лятото пак вярва във безкрая.

 

Една секунда Божие изкуство:

натюрморт с дълга маса и със навес.

И нищо, че сюжетът е напуснат,

тук хората все още отзвучават.

 

Остава ехо в чаша полупразна,

хлапашка сянка върху късче торта.

И ще се сляга чаканият празник,

а после ще раздигнат натюрморта.

 

Мигът, загрян, тънее до прозрачно,

а между кларинет, тромбон и туба,

така замайва тромбата на Сачмо,

че в два нюанса минало се губя.

 

Под навеса притихвам с ум залутан,

ще поседя и после ще отмина.

Но не изцяло и подир минута

 

ще бъда щрих в разтурена картина.


Произведения  
  1. Уличка за малки
2. Ονειρογραφία
3. Θαλασσογραφία
4. ***
5. Les Feuilles Mortes
6. Господ наесен
7. Стаички от сянка
8. Разхвърлян диксиленд
9. Микрокосмос
10. ***
 
Награди  
  1. Бал на зимната поезия
2. Поощрение "По стъпките на лятото"
3. Поощрение "Дора Габе"
4. Трета награда "Пролет моя"
5. Първа награда "Състояние на полет"
6. Първо място "По стъпките на лятото"
7. Трета награда "Златен пегас"
 
Публикации в медиите  
 
 
Снимки/Албуми  
  1. Премиера на Мария Иванова - Фьон и Николина Милева
 
Видео  
  1. Приказка за дъждовната фея
 
Връзки