Съвременни любовни романи

Без теб

Болезнено ми липсваш,

но не е самота - едвам сега разбрах:

че не по-малко липсвам си и аз

каквато съм около теб,

защото винаги ме правиш по-добра