Съвременни любовни романи

28 нощи

Беше толкова отдавна.

Беше вчера.

Дълго

като сняг през февруари.

Бързо като водопад.

Беше леден миг

на недоверие,

в който ти ме пожела.

Беше сън под нокът,

беше жажда за потоп

от глина и вода.

Беше лъч

по пролетни сандали.

Беше утре

от памук и слама.

Беше свят от порцелан

без самота.

В календара няма

февруари.

Има теб и мен.

Любов.

Сега.