Съвременни любовни романи

Сладка отрова

Отрова си ти,

ти си сладка отрова...

От тебе отпих

и съм вече поробена...

И обречена съм

да не мога да дишам,

да остана без сън,

все по теб да въздишам...

A защо ли, кажи,

още искам да пия?

Тези твои очи

ме пронизват, умирам!

Но копнея отново

да проникнеш ти в мене.                                                                          

Знам, отрова си ти,

но не мога без тебе!