Съвременни любовни романи

Ден различен

Ще бъде утре

ден различен...

Ще се събудя някъде

сама, без теб...

Макар че

силно се обичаме,

все още с теб

сме резделени.

И ще замръкна

в този ден различен

отново със копнеж

по теб...

Аз зная,

онова, което мислиш,

при теб то идва

непременно!

И някога

аз ще осъмна

в друг ден различен,

ала не сама —

ще бъдеш с мен,

ще се обичаме...

Във ден различен

стават чудеса!