Съвременни любовни романи

Някой ден

Искам един ден да отида

в Париж,

с любовта.

Искам да изживея Париж,

романтично.

Да пия кафе

с кроасан,

а отсреща да ме гледат:

Влюбени очи!

Някой ден...