Съвременни любовни романи

Когато ме караш към вкъщи

Нощ.

Навсякъде светлини.

Ти ме поглеждаш,

за да видиш как съм.

После потъваме в обстановката.

Като на кино.

Двамата – заедно в някакъв романс.

Пътуваме ,

Носим се в музиката, между светлините, между усмивките,

целувките, отдалечавайки се , един от друг...

Жалко е,

тъжно е,

когато пристигнем.

Целуваш ме за довиждане,

за лека нощ – в асансьора.

А аз се прибирам

на тъмно,

там, където е тихо и

всички вече спят.

Запомнила светлините.