Съвременни любовни романи

МАРТЕНИЦА

             „Махай се,черна душа!“

Черна,казваш?Е, може да е...

Как не искаше бялата птичка

На надеждата в мен да умре.

Двете сетни перца скрих.В две жички

Ги усуках.В едната попи

Топла кръв от невидими рани

Благослов  бяло ален вземи!

А за мен само черно остана!