Съвременни любовни романи

В бяга на търсенето

Когато се надяваме,

            когато очакваме –

            тогава се самозабравяме.

 

Дебнем се,

            не действаме

                        Чакаме,

                                    не тръгваме.

Мълчим,

            но се ослушваме.

                        Съзерцаваме

                                    без да наблюдаваме.

 

Прашасваме на светлия перваз...

Във вещи се превръщаме -

            статични,

                        някакви,

                                    дебнещи,

                                               чакащи,

                                                           никакви.

Уви, такива сме,

            всякакви,

                        молещи, любещи!

Хора сме,

            глупави.

                        смешни сме, влюбени!

Гоним се, бягаме,

            следи не оставяме.

Тук се събираме, там се разделяме.

            Днес се намираме,

                        утре пак губим се.

Някъде търсим се,

            после изчезваме.

                        В дън земя няма ни,

                                    пак сме тук, викаме!

Сърцето горещо е,

            душата ни празна е...

                                        

                        Такива сме,

                                    всякакви,

                                                хора сме,

                                                           някакви.