Съвременни любовни романи

***

 

Потиснатите чувства са тъга,

когато сам превърнеш се в ненужен.

Защо сега усмивката на моята уста

те прави безразмерно тъжен?