Съвременни любовни романи

***

Коси разпилени
Очи занемели
Горещи сълзи
Се стичат по мене...
Любовта ти ми липсва...
Бъди мой спасител!
И хлад донеси ми
С любов усмихни се
Без срам закълни се,
Че няма да си отида
От твоите мисли.