Съвременни любовни романи

ДЪЖДОВЕН ОБЛАК СЪМ

ДЪЖДОВЕН ОБЛАК СЪМ и нося

безбройни капчици любов.

Как искам да ги дам на този –

за обич който е готов,

с напукано сърце от жажда!

Да лея, лея из ведра

и с вдъхновение да раждам

светлик от земните недра!