Съвременни любовни романи

ТРЪГВАШ СИ

Ако Слънцето поиска

да угасне изведнъж,

ако някой я ориса

да не вкуси капка дъжд,

ако вятърът смири се,

ако огън не пламти –

как да разбере Земята,

как – безродна – да прости,

как със птиците, цветята

нищото да нагости...

 

Искам, но не те разбирам!

В безлюбовие умирам...