Съвременни любовни романи

Страстта ми е вулкан заспал

Страстта ми е

вулкан заспал –

не го събуждай ти!

Докоснеш ли го,

закопнял

по моите черти –

от лавата

ще изгориш

на ласките.

И в миг

на въглен

ще се претвориш,

разжарен,

многолик...

Но знам,

дори от пепелта

на чистите мечти,

подобно Феникс

любовта

все пак ще полети.