Съвременни любовни романи

Чуваш ли ?

Чуваш ли сърцето мое

 

как тупти, тупти, тупти ?

 

Като малка птичка то е,

 

щом ще ме целунеш ти.

 

А когато ме целунеш,

 

то пък ще си излети

 

горе там в небесата,

 

а ти учудена ще гледаш,

 

птичка ли е или е звездата.

 

Тогава аз ще те прегърна,

 

твоите до моите гърди

 

и ти сега ще чуваш

 

как птичето в мен трепти.