Съвременни любовни романи

Любовен трепет

Боже мой, от кога не бях

изпитвал такова вълнение!

То не беше трепет,

то не беше стремление!

Изпивах я с поглед,

топях се от желание,

да я разбирам

бе моето старание.

А аз самият вцепенен,

мисълта ми тъй смутена,

дали ще бъде всеки ден

душата ми възнаградена ?

Да бъда днес с нея

е едничката мечта

и ето я сега до мен,

а аз като дете стоя.

Говорех и едно,

а друго  щях да кажа,

че без пози и съмнение

в мен хиляда волта

е моето напрежение.