Съвременни любовни романи

ПОЗНАХ ТЕ

Познах те по очите, пълни с демони,

походката на бяс, заченат в пъкъла...

и дънките – умишлено стеснени –

да ги свалям от плътта ти с мъка...

 

Познах ръцете, дето блъскат яростно...

без срам, които ще почернят бялото...

От едно разминаване тягостно

се намокри навсякъде тялото...

 

На похот тогава миришеше,

на похот, на страст и на сладост...

и тази нощ Господ проклинаше

как дяволът стана ми слабост...

 

Аз знам, че „по плът не воюваме“,

но как тая плът се смирява?

Разкъсва ме тя като влюбване

и капчица Бог не остава...