Съвременни любовни романи

МУСКУЛ

Сърцето ми е мускул на ума ми

и всеки път ме води към Вселената.

Спечелиш ли сърцето ми на думи,

тогава плътски раждат се проблемите.

Обаче стигнеш ли великата печалба

да имаш на ума ми възхищението,

тогава, ах единствено тогава

ще имаш мене въпреки съмнението.

Сърцето ми е мускул и задвижва

уроците по пътя без да спира.

Стигни до там сърцето да те вижда

с ума съзнал, че иска да те има!