Съвременни любовни романи

Желание

Къде съм аз? Във невъзможната реалност

безгрижна и на възрастта на моя внук.

Тече животът ни – несъвършена нишка,

опъната над покривите – на небето...

Аз ненапразно искам да се върна тук,

където летен дъх оставих, пулс и нежност.

 

Аз ненапразно искам да се върна тук

и всеки чуден миг да се повтори

в земята, дето мама ме роди –

от обич като птицата гнездо да свия,

от хляба да отчупя сетен път,

от бащиното вино да отпия...

 

Аз ненапразно искам да се върна тук,

горчиво беше виното, но чисто,

а хлябът беше сладък – от любов

замесен... В моя роден кът

по малко вкусвах дните детски,

притихнала до майчината гръд.

 

Как искам, искам да се върна тук,

животът да се преобърне, ако може!

Безплътен порив днес съм, дух,

(безгрижна и на възрастта на моя внук)

не вярвам, че животът е отминал,

и искам, искам да се върна тук...