Съвременни любовни романи

ЩЕ ТЕ ОЧАКВАМ...

Ще те очаквам на брега на световете,

където сънищата се прегръщат с утрините,
а ти ще ме познаеш отдалече,
защото си сънувал дълго устните ми...

 

Защото си рисувал зад клепачите си
сребристия овал на коленете ми, 
косите ми, разсипани сред здрача,
извивката на шията ми светла...

 

Ще те очаквам, ожадняла за милуване,
на онзи хълм, изпил полека мрака,
преди изобщо да сме съществували...

Луната е жена, която чака...