Съвременни любовни романи

Отворена книга

Ето ни, на последната спирка от нашата гоненица.

Аз съм пред теб - отворена книга,

ти успя ли да ме прочетеш?

 Със щастлив край ли ще е нашата приказка

или някъде по пътя забрави очилата си за четене?!