Съвременни любовни романи

Любов във вечността

Легло от рози постели ми

и в прегръдка топла посрещни ме,

целувки парещи дари ми

и в крепост от любов ти  приюти ме.

 

Бъди до мен и остави ми,

завещание от спомени и дни,

дни на радост тъй любими,

малка част от нашите съдби.

 

След време сещай се любима,

за нашата любов неизлечима,

повела ни към светлината –

за това виновна е съдбата!