Съвременни любовни романи

Една любов

Една любов като въздишка

въздигна дъх и дух, и плът.
Една едничка златна нишка
от теб до мен намери път.

 

Една любов като милувка
на нощен бриз в потаен плен
изрита бляскава обувка
и прати твоя сън при мен.

 

Една любов е всъщност всичко,
което имаш, мой човек!
Сърцата две, а пък едничко
сърце, открило своя лек.

 

Накрая нейде под звездите,
ще разтоварят нощ след ден,
и клетница една ще скита
за страсти меки, теб във мен ...