Съвременни любовни романи

ОБИЧ

Нектар от миглите ми пие той          

под клони с вишни нацъфтели.           

Уханно утро, пеперуди рой.               

Очи небесни, славеи запели…             

 

И устните, напукани от жад²              

за миг поне да се докоснат,                   

отварят за целувка ален цвят             

и пият, пият обич росна…

-----------------------------------                    

жад²  - жажда