Съвременни любовни романи

Родени от любов

Родени от любов,

в сълза човешка,

родени от любов

 със съдба

 неизмеримо тежка.

Родени  от любов,

да побеждават и с вяра

душите си да съживяват.